BTS1

BTS2I 1999 overtog de to administrerende direktører for Biogastechnik Süd GmbH, Clemens og Gregor Maier forældrenes gård Heslerhof i
Isny-Sommersbach.

Samme år byggede de deres eget biogasanlæg på Heslerhof. Deres problemer med den hurtigkørende omrører, som ikke kunne håndtere store græsmængder i tankene inspirerede de to til at udvikle deres egen langsomt kørende omrører. Denne paddelomrører blev udviklet i 2002 og er siden blevet solgt i flere tusinde eksemplarer og er en af de bedst sælgende biomasse-omrører nogensinde. I de kommende år udviklede brødrene produktsortimentet indenfor „komponenter til biogasanlæg“.

Deres komponenter til biogasanlæg blev udviklet fra praksis til praksis!

Produkter

Paddelomrører VARIBULL     rt-prw_01

RT-PRW er egnet til at omrøre tyktflydende gæringssubstrater f.eks.gylle, dybstrøelse og vedvarende ressourcer eller lignende, i runde betontanke (forgasningstanke). Omrøreren har et lavt energiforbrug og garanterer en god og bakterieskånende blanding af de forskellige substrat lag,  på baggrund af omrøring med de store padler. RT-PRW er egnet til drift i substratet med et TS indhold på optil 12%, en pH-værdi af 6-8 og en temperatur optil +55°C.

2002 markedslancering VARIBULL

Fødesystem EASYFEEDER

JH BioenergiVores fodringsteknologi EasyFeeder kan tilpasses alle typer tanke. Fødesystem kan fås i forskellig størrelser.

Det kan fås som små modeller, med og uden stationær doseringsenhed. Med stigende snegl til indføringsåbning langt over jorden, og speciel til langfibret materiale med dobbeltvirkende hydraulisk cylinder med skæreudstyr.

Fokus lå allerede i udviklingsfasen på at minimere el-forbruget og vedligehold.

Easyfeeder er udviklet til at håndtere langfibret græsensilage, dybstrøelse og halm.

Dette opnås ved et avanceret styresystem og meget robust konstruktion af alle indlæste dele. Alle snegle og drev er designet til at være særligt solide og robuste. Alle dele, der kan ruste er lavet af rustfrit stål V2A.

2003 markedslancering EASYFEEDER

2006 markedslancering doseringsenhed
Substratopvarmer HEATCRACK

heatcrackFor at opnå at biogasanlægget bliver mest økonomisk, bruger man billigere materialer som bl.a. dybstrøelse, græs og ensilage. I disse fødestoffer er der en naturlig stor fiberandel, som ikke bare stiller store krav til teknikken men også til biologien. Disse i substratet forekommende fibre er vanskelige at fordøje for bakterier i tanken. I vores substratopvarmer ”HEATCRACK” bliver uforarbejdet rå fiberdele termisk opgraderet og dermed bedre udnyttet af bakterierne. Forsøg har vist fremragende resultater: optil 5% mere biogas kan opnås gennem anvendelsen af substrat opvarmer. Substratopvarmeren kan alternativt også bruges som ekstern varme, substrat forvarmer eller til substrat varmegenvinding

2005 markedslancering HEATCRACK

Tryksnegl separator SEPOGANT

SepogantI gylle og substrat kan der dannes flydelag. For at undgå dette kræver det dyrt og tidskrævende omrøring, alternativt er det muligt at separere substratet med en tryksnegls-separator. Indholdet af den faste del kan justeres via trykregulatoren trinløst fra 15% til over 25% TS. Dette vil medbringe en forhøjelse af lagerkapacitet på optil 15%


2007 markedslancering SEPOGANT


Gæring rest fordampning VAPOGANT

VapogantProcesbeskrivelse af VAPOGANT Før gæringsrest-fordampningen adskilles væsken fra den faste del via  mekanisk separation. Den faste del bliver midlertidigt lagret på en egnet plads og kan derfor benyttes som markgødning efter behov. I den tid hvor man ikke må køre gødning på markerne kan den faste del lagres i plansilo eller på andre frie pladser. Væskedelen bliver tilsat til gæringsrestfordampning (VAPOGANT), herefter bliver den opvarmet og sat under vakuum, hvorved en del af væsken fordamper og gæringsresten hermed bliver tykkere og mere koncentreret. På samme tid bindes det flygtige kvælstof, så tab minimeres under kørsel og kvælstof står til rådighed i form af ammoniumsulfatopløsning (ASL)

Systemet fås i modulstørrelser på 400 kW eller 500 kW.

2015 markedslancering VAPOGANT