Tørring af gæringsrester

NET1….fordampning af vand er bedre end dyr opbevaring!

  • Fra 80kW termisk- 3.000 kW termisk
  • volumenreduktion
  • Besparelse af depont kapacitet
  • Besparelse ved udbringning
  • udbyttelse af varme om sommeren såvel som om vinteren

VP

Sammen med en separator er NEWtainer® gæringsresttørrer velegnet til at tørre den pressede fermenterede materiale fra et biogasanlæg. Materialet kan f.eks. tørres fra et tørstofindhold på 30%  til 85%. På grund af den høje fugtabsorption vil materialet ofte anvendes som strøelse i stalden.

Varmeudnyttelse

Der findes forskellige muligheder for at udnytte overskudsvarmen fra motoren, vi hjælper dig med at finde den bedste løsning Her er nogle muligheder

Opvarmning af huse og stalde.

Du kan f.eks. opvarme omkring 35 huse med et 550 kW anlæg. Det betyder at du kan levere varme til dine naboer og kan dermed nemmere opnå accept af dit biogasanlæg i dit nær-område.

Varme

Udnyt varmen til tørring af substratet

Vapogant

VAPOGANT (Biogastechnik Süd)

NET1


Gæringsresttørrer ( NEWeco-TEC)