Der findes en lang række fordele ved at genanvende organisk affald fra din bedrift i et biogasanlæg.

Her er nogle af dem:

 •  Kroghsminde 291-1Biogas er en grøn energikilde og bidrager til et bæredygtigt landbrug
  •  Mindre udledning af drivhusgasser
  •  Miljøvenlig recirkulering af gylle og foderrester
  •  Færre lugtgener når gyllen spredes
  •  Mere næring i gødning
  •  Ekstra indtjening til bedriften ved salg af strøm, gas eller varme