Baseret på gennemprøvet tysk teknologi er gårdbiogasanlæggene konstrueret til at kunne håndtere store mængder dybstrøelse eller andet tørstof.

Det sker bl.a. ved et specialudviklet indfødningssystem, som via en snegl transporterer tørstoffet direkte ind i forgasningstanken.

Inde i tankene er monteret flere store padler, som ikke kun bevæger materialet rundt i tanken, men også flytter den øverste del mod bunden flere gange dagligt og dermed sikrer optimal udnyttelse af biomassen og en homogen konsistens i tankene.

Anlæggene er konstrueret til udelukkende at kunne køre på affaldsprodukter fra den daglige landbrugsproduktion. Dette omfatter husdyrgødning, dybstrøelse og foderrester.
Anlægstypen er velegnet til alle typer bedrifter – både konventionelle og økologiske – hvor mængden af dybstrøelse eller andet tørstof er stor.

Tankene er helstøbte og uden gaslækager.


EASYFEEDER fører tørstof direkte ind i forgasningstanken via en snegl

Paddel
Padler blander og rører massen inde i tankene


EPDM overdækning er et elastisk materiale, som fungerer som overdækning og gaslager på anlægget.
EPDM overdækning er desuden en fin indikator for hvorvidt anlægget producerer biogas eller ej


I en motorcontainer ved anlægget omdannes biogassen til strøm, som sendes direkte ud på energinettet

Træloft
Træloftet i tankene renser biogassen for svovl og forhindrer EPDM overdækning i at falde ned i gyllen

biogas-oversigtstegning
Oversigtstegning