”Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre, vi har lånt den af vores børn”

Der findes en lang række fordele ved at genanvende organisk affald fra din bedrift i et biogasanlæg, her er nogle af dem

   Biogas er en grøn energikilde og bidrager til et bæredygtigt landbrug

   Mindre udledning af drivhusgasser

   Miljøvenlig recirkulering af gylle og foderrester

   Færre lugtgener når gyllen spredes

   Mere næring i gødningen

   Ekstra indtjening til bedriften ved salg af strøm eller gas