JH Gårdbiogasanlæg kan mere end at være gårdbiogasanlæg på en enkelt bedrift. Anlæggene kan også dimensioneres som store fællesanlæg, hvis dette er ønsket.

Tanken bag anlæggene er, at de primært skal kunne køre på affaldsprodukter fra den daglige landbrugsproduktion. Dette omfatter husdyrgødning med blandt andet en solid gang dybstrøelse og foderrester.

For at sikre en optimal forgæring er forgasningstankene i JH BioEnergis anlæg forsynede med et røresystem med padler, som blander og river biomassen i stykker.

Den faste biomasse, fx dybstrøelse, bringes ind i forgasningstanken via fødesystemet EASYFEEDER. Fødesystemet er udstyret med oprivervalser, som løsner materialet inden det transporteres op i tanken og blandes med den øvrige masse.

Biogastechnik Süd udvikler og tester selv nye teknikker til anlæggene.