Indvielse af gårdbiogasanlæg i Ølgod

in Nyheder

Fredag d. 20. november 2015 indviede vi det andet af to nyopførte gårdbiogasanlæg på en økologisk kvægbedrift i Strellev ved Ølgod.

Anlægget i Ølgod omdanner husdyrgødning/dybstrøelse og kløvergræsensilage til energi og klimavenlig, økologisk gødning.

Biogasanlægget er en gevinst, da landmanden får en gødning, planterne bedre kan udnytte, og gårdens samlede ressourcer udnyttes bedre. For eksempel kan foderrester, græsafklip og andet ”affalds”-plantemateriale omdannes til energi og gødning i biogasanlægget.

Anlægget i Ølgod har en 340 kW gasmotor som kan producere ca. 2,8 mio. kWh om året – svarende til ca. 600 parcelhuses samlede, årlige forbrug.

Indvielse Strellev