Indvielse af gårdbiogasanlæg i Aabenraa

in Nyheder

Fredag d. 30. oktober 2015 indviede vi det første af to nyopførte gårdbiogasanlæg på en økologisk kvægbedrift i Kliplev ved Aabenraa.

Anlægget i Kliplev omdanner gylle, dybstrøelse, kløvergræsensilage, hønsemøg og lidt majsensilage fra egen bedrift til energi og god, plantetilgængelig gylle.
250 kW gasmotoren producerer ca. 2 mio. kWh om året – svarende til 400 parcelhuses samlede, årlige forbrug. Dertil kommer næsten samme mængde energi i form af varme.

Udover anlægget i Kliplev som indvies fredag har JH Bioenergi også etableret et biogasanlæg på 340 kW i Strellev ved Ølgod. Det anlæg indvies den 20. november 2015.

Indvielse Aabenraa