Byggeriet af de to første gårdbiogasanlæg skudt i gang

in Nyheder

For kort tid siden gik startskuddet til byggeriet af ikke bare dét første, men de to første agriKomp gårdbiogasanlæg i Danmark – et 340 kW anlæg ved Ølgod og 250 kW anlæg ved Aabenraa. Begge biogasanlæg er gårdanlæg, som først og fremmest skal køre på husdyrgødning, dybstrøelse og foderrester fra de to landmænds egne økologiske kvægbesætninger. Anlæggene skal producere strøm, som sendes direkte ud på energinettet.